U N E   F O I S   N’ E S T   P A S   C O U T U M E

P O U R   L’ A V E N I R   D U   Q U A R T I E R

Chers Voisins,

Quelque chose change dans la pratique de Perspective.Brussels, qui ouvre la porte à davantage de participation des citoyens à la formulation d’une vision renouvelée pour notre quartier avant la prise de décision par les autorités.

Ils organisent un débat public en ligne sur la “Vision partagée pour le Quartier européen” à deux reprises : le mercredi 23 février à 18h et le jeudi 3 mars à 20h. Pourriez-vous relayer l’invitation (lien ci-dessous) le plus possible auprès de vos voisins et amis habitant le quartier ?
https://perspective.brussels/fr/actualites/quartier-europeen-participez-au-debat-public-sur-la-vision-actualisee

Bien à vous

E E N   F R I S S E   W I N D
D E   T O E K O M S T   V A N   O N Z E   W I J K

Beste buren,

Er verandert iets in de manier van werken van Perspective.brussels. Er komt meer inspraak in de plannen voor de toekomst van onze wijk vóórdat de beslissingen genomen zijn.

Er worden twee momenten voor publiek debat georganiseerd.
Het publiek debat over de “gedeelde Visie voor de Europese Wijk” zal online plaats nemen. Ofwel op woensdag 23 februari om 18u ofwel op donderdag 3 maart om 20u. Zouden jullie de uitnodiging met uw leden delen ?
https://perspective.brussels/nl/nieuws/europese-wijk-neem-deel-aan-het-publiek-debat-over-een-geactualiseerde-visie

Verwittigd u uw buren en vrienden die in de wijk wonen?

Met vriendelijke groeten,